درباره ما

درباره گروه شیمی مهندسی پاژ

ما در شرکت شیمی مهندسی شکوه پرواز پاژ با همتی بلند و عزمی راسخ می خواهیم برای نیل به هدف های نا محدود ، منابع محدود را به کار گرفته و فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم . برآنیم تا انسان های کارآمد و صاحب ایده و خلاق را به همکاری دعوت کنیم و به اهدافی برسیم که دیگران دستیبابی به آنها را ناممکن می پندارند . برآنیم تا کارآفرینی بستری نو پیدا کند  و از کارهایی که صرفا نوعی وقت تلف کردن و انجام کار بی مقدار و با درآمد های بسیار ناچیز است فاصله بگیرد و کارآفرینی مفهومی نو را در ذهن تداعی کند .  تمام نگاه ما این است که کلیه نیرو ها و پتانسیل های بالفعل و بالقوه را در راه خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی در یک فضای آکادمیک جذب کنیم و به استقبال ناشناخته ها برویم تا افراد از محدوده کهنه و تکراری به قلمروی طرح ها و ایده های جدید رهنمون شوند . 

شکوه پرواز شامل چه دپارتمان هایی است ؟

دپارتمان تامین مواد اولیه و تجهیزات

با هدف رفع نیاز های واحد های تولید ، لازم بر آن دیدیم که دپارتمانی تحت عنوان دپارتمان تامین تجهیزات و مواد اولیه ایجاد نماییم .

دپارتمان فرمولاسیون و دانش فنی

این دپارتمان با هدف ارائه خدمات مشاوره فرمولاسیون و راه اندازی خطوط تولید در حوزه صنایع شوینده و بهداشتی ، صنعت آرایشی ، صنعت چسب‌سازی ، صنایع رنگ و رزین ، صنایع کشاورزی و غذایی تشکیل شده است.

دپارتمان تحقیق و توسعه

با همراهی تیم تحقیقاتی و پژوهشی خود ، آخرین اطلاعات علمی و کاربردی را بکار میگیریم ، تا شاهد آن باشیم که محصولات ایرانی ، در دنیا سرآمد شوند .​

داستان شکوه پرواز

شرکت شیمی مهندسی شکوه پرواز پاژ با همراهی مهندسین شیمی کارآمد خود همراه با سالها تجربه کاری و علمی آماده راه اندازی خطوط تولیدی و ارائه تخصصی دانش فنی و فرمولاسیون محصولات در صنایع آرایشی و بهداشتی ، صنایع چسب و رزین ، صنایع رنگ و تینر و صنایع شوینده می باشد . این شرکت در دپارتمان تامین مواد اولیه خود آماده تامین مواد اولیه مصرفی واحد های تولیدی می باشد   .

نظرات همکاران شکوه پرواز پاژ

نظرات مدیران همکار با شرکت شیمی مهندسی شکوه پرواز پاژ

سوالی دارید ؟
error: